Звено исполнения РТ1 ГОСТ 25573-82 - Зажимы винтовые

Звено исполнения РТ1 ГОСТ 25573-82

Звено исполнения РТ1 ГОСТ 25573-82 - фото
Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН(тс) d a b c e r r1 Масса изделия, кг
ГОСТ 25573-82 РД-10-33-93 мм
Рт1-0,63 Рт1-0,63 6,18(0,63) 14    32 126   

115 

57 20    20    1,00  
Рт1-0,8 Рт1-0,8 7,85(0,8)
Рт1-1,0 Рт1-1,0 9,81(1,0)
Рт1-1,25   12,26(1,25) 16 38  142 130  66  22  22  1,33 
Рт1-1,6 Рт1-1,6 15,70(1,6) 18  156  140  73  25  25  1,69 
Рт1-2,0 Рт1-2,0 19,62(2,0) 20  42  174  160  90  30  30  2,29
Рт1-2,5   24,52(2,5) 22  50  192  175  100  32  32  3,00 
Рт1-3,2 Рт1-3,2 31,40(3,2) 25  55  200  185  35  35  4,12 
Рт1-4,0   39,24(4,0) 28  60  228  215  128  40  40  4,76 
Рт1-5,0 Рт1-5,0 49,05(5,0) 32  68  260  240  142  45  45  8,50 
Рт1-6,3 Рт1-6,3 61,80(6,3) 35  74  289  265  160  50  50  11,00 
Рт1-8,0 Рт1-8,0 78,50(8,0) 40  82  322  25  185  55  55  15,48 
Рт1-10,0 Рт1-10,0 98,10(10,0) 45  90  355  325  195  60  60  22,40 
Рт1-12,5 Рт1-12,5 122,00(12,5) 50  100  390  360  215  65  65  30,00 
Рт1-16,0 Рт1-16,0 157,00(16,0) 55  110  425  395  235  75  75  41,10